JURIST

This job has been Expired
Full Time
  • Post Date: martie 14, 2019
Descriere job

Căutăm o persoană dedicată domeniului juridic:
-un bun cunoscător de drept comercial (avantaj domeniul construcții) ,cu foarte bune abilități de comunicare și relaționare.
-să fie absolventă de studii juridice, cu experiență într-un post similar.
-să aibă cunoștințe de   legislației
-cunoștințe avansate MS Office (Word, Excel, Power Point)
-capacitate de analiză și sinteză
-capacitate de a lucra cu termene limita
-atitudine proactivă, fire pozitivă
-experiență în domeniul societăților comerciale/consultanță juridică.

Obiectivele postului:

Analizează și avizează din punct de vedere juridic contracte comerciale conform procedurilor interne ale departamentelor implicate și în conformitate cu legislația în vigoare
Întocmește toată documentația necesară pentru: înființare firma, înființarea punctelor de lucru, radierea punctelor de lucru, schimbarea sediului în același județ/în afară județului, prelungirea sediului social, majorarea capitalului social, adăugarea/schimbarea obiectului de activitate, cesiunea, prelungirea/revocarea mandatului de administrator, dizolvarea, lichidarea sau radierea societății, modificarea denumirii societății, schimbarea formei juridice a societății, înscrierea sau modificarea emblemei, prelungirea sau reducerea duratei de funcționare, suspendarea sau reluarea activității societății, autorizarea activității, alte modificări privind actul constitutiv.
Concepe și redactează contracte sau alte acte juridice încheiate de societate (declarații, împuterniciri, acte constitutive, decizii interne, adrese, notificări, alte comunicări cu aspect juridic) cu alte persoane fizice sau juridice și păstrează legătură cu autoritățile și instituțiile publice.
Verifică contracte în derulare în ceea ce privește scadențele și clauzele contractuale.
Întocmește, arhivează și menține evidență documentelor specifice activității juridice.
Acordă asistență juridică firmei și angajaților acesteia.
Rezolva cereri cu caracter juridic în toate domeniile dreptului.
Redactează contractele de prestări servicii.
Reprezintă societatea în față instituțiilor statului: ANAF, Casă de Sănătate, Casă de Pensii, ITM, ISU, etc.
Întocmește documentele pentru obținerea Registrului Unic de Control.
Întocmește declarațiile pentru declararea/radierea punctului de lucru la ANAF.

Dacă te interesează să faci parte din echipa vino să discutăm partea salarială și să pornim împreună spre Viitor!